องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์
หมู่ที่ 2 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260
โทรศัพท์ : 045-210910  โทรสาร : 045-210911  อีเมล์ : admin@phiboon.go.th , www.phiboon@hotmail.com
Powered By wnt.co.th